TIẾN ĐỘ

Cập nhật những hình ảnh mới nhất về tiến độ xây dựng của dự án Lancaster Legacy

Tuần 1 - tháng 3/2023

TUẦN 1 - THÁNG 01/2023

2023

Tuần 1 - Tháng 12/2022

Tuần 4 - Tháng 10/2022

Tuần 1 - Tháng 10/2022

2022

Mặt bằng toà / toà b / tầng 8 - 18

Căn hộ 2 phòng ngủ

Mã căn hộ: B08.05

Diện tích thông thủy: 88,5 m2

Sàn thép: 2,2

Diện tích tim tường: 90,5 m2

Vị trí căn hộ